_

Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.30 - 8.30

Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy dowolne służące realizacji zainteresowań i pomysłów dzieci. Praca indywidualna, rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci. Zabawy integrujące grupę.

8.30 - 9.00

Porządkowanie sali. Poranne ćwiczenia gimnastyczne. Przygotowanie do śniadania – czynności samoobsługowe w łazience.

9.00 - 9.30

Śniadanie. Przyswajanie wiedzy o konieczności spożywania pokarmów niezbędnych dla zdrowia. Nauka estetycznego i kulturalnego spożywania posiłku. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków higienicznych i kulturalnych oraz dbałość o zdrowie – mycie zębów, twarzy i rąk

9.30 - 10.15

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą w oparciu o podstawę programową i tygodniowy rozkład zajęć. Zabawy ruchowe i twórcze zgodnie z tematyką programową.

10.15 - 10.30

Czynności samoobsługowe przed wyjściem (nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków).

10.30 - 11.30

Zabawy dowolne na przedszkolnym placu zabaw, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące. Spacery, wycieczki – poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego.

11.30 - 12.00

Przygotowanie do obiadu. Czynności kulturalno-higieniczne w WC i łazience. Słuchanie bajek czytanych przez nauczyciela.

12.00 - 12.30

Obiad – drugie danie. Prawidłowe posługiwanie się widelcem. Kultura zachowania się przy stole.

12.30 - 14.00

Poobiedni odpoczynek. Słuchanie bajek i muzyki, wyciszenie.

14.00 - 14.30

Zupa i podwieczorek. Prawidłowe posługiwanie się łyżką. Kultura spożywania posiłków.

14.30 - 17.00

Zabawy ruchowe, ze śpiewem. Praca indywidualna. Pobyt na świeżym powietrzu. Zabawy kierowane (gry i zabawy edukacyjne) oraz inspirowane przez dzieci. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci.